Rabobank Clubkas Campagne 2017

Het Oranje Comité prinsenbeek is op zoek naar middelen om ons jaarlijkse Oranjefeest te kunnen organiseren. De Rabobank Clubkas campagne ondersteund lokale verenigingen met gelden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van afhankelijk van u stem. Uw stem is dus geld waard en daarmee steunt u het Oranje Comité Prinsenbeek.

Wie mogen er stemmen?

Klanten (alleen natuurlijke personen) die voor 1 januari van het jaar waarin de campagne plaatsvindt lid zijn of lid zijn geworden van de Rabobank, kunnen hun stem uitbrengen.

Uw stem draagt het Oranje Comité Prinsenbeek een warm hart toe.